החל מ
$269.85 USD
רבעוני
Business - Option 1 Dedicated Server
החל מ
$109.95 USD
חודשי
Business - Option 2 Dedicated Server
החל מ
$229.95 USD
חודשי
Enterprise - Option 1 Dedicated Server
החל מ
$299.95 USD
חודשי
Enterprise - Option 2 Dedicated Server
החל מ
$359.70 USD
חצי שנתי
Standard Dedicated Server